www.bdk-lex.com

Zakres Naszych Usług


 • odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe, zwrot kosztów, leczenia i rehabilitacji oraz pomoc w uzyskaniu renty za:
  • wypadki komunikacyjne (dla kierowców, pasażerów, pieszych
   i rowerzystów)
  • wypadki w pracy
  • błędy lekarskie
  • wypadki w gospodarstwie rolnym
  • kradzież i uszkodzenie pojazdu mechanicznego
 • odszkodowania i zadośćuczynienie także za śmierć osób bliskich
 • pomoc w dochodzeniu odszkodowań wynikających z wszelkich innych umów zawartych z ubezpieczycielami

 

 

Zapewniamy:

 

 • indywidualne podejście do każdej sprawy
 • pełne zaangażowanie w uzyskaniu należnego odszkodowania
 • monitorowanie sprawy na każdym etapie
 • informację na bieżąco o postępach w sprawie
 • bezpłatną konsultację i pobieranie wynagrodzenia prowizyjnego dopiero po wypłacie odszkodowania
 • sfinansowanie postępowania sądowego przez BDK LEX po indywidualnym omówieniu warunków umowy.

 

 

Sprawy prowadzimy zarówno w postępowaniu polubownym jak i na drodze sądowej współpracując z profesjonalną Kancelarią Prawną a także zakończone, gdzie nie zawarto ugody i  nie skierowano na drogę postępowania sądowego (sprawy nieprzedawnione).

 

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl