www.bdk-lex.com

BIULETYN INFORMACYJNY

 

1. Dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia

 

2. Dochodzenie odszkodowania w kolizjach drogowych

 

3. Kiedy komornikowi sądowemu należy się opłata stała

 

4. Wniosek o przeprowadzenie eksmisji

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl