www.bdk-lex.com

O NAS

 

Firma BDK LEX została założona w 2008 roku przez młodych ludzi, którzy nabyli doświadczenie w różnych kancelariach prawnych. Wysoki poziom wykształcenia, uzyskanej wiedzy praktycznej oraz ogromne zaangażowanie, pozwala na profesjonalną pomoc osobom poszkodowanym między innymi na skutek błędów lekarskich, w wypadkach komunikacyjnych, w gospodarstwach rolnych czy w pracy.

 

Naszym celem jest pomoc na jasnych i uczciwych zasadach tym osobom, które stojąc osamotnione przeciwko ubezpieczeniowym korporacjom, często mają niewielkie szanse na uzyskanie należnych im świadczeń.

 

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl