www.bdk-lex.com

ODSZKODOWANIA

 

Naszym celem jest pomoc na jasnych i uczciwych zasadach tym osobom, które stojąc osamotnione przeciwko ubezpieczeniowym korporacjom, często mają niewielkie szanse na uzyskanie należnych im świadczeń.

 

 

 

EKSMISJE

 

Eksmisja wykonana przez BDK LEX to gwarancja skutecznie podjętych działań, których dowodem są zadowoleni klienci z terenu całego kraju tj. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, zakłady gospodarki komunalnej oraz osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu.

 

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl