www.bdk-lex.com

O NAS

 

Firma BDK LEX została założona w 2008 roku przez młodych ludzi, którzy nabyli doświadczenie w różnych kancelariach prawnych. Wysoki poziom wykształcenia, uzyskanej wiedzy praktycznej oraz ogromne zaangażowanie, pozwala nam na przeprowadzenie zgodnie z prawem i zasadami etyki, kompleksowej eksmisji lokatora(ów) z lokali objętych umową najmu, a także osób bez tytułu prawnego oraz z lokali stanowiących odrębną własność.

 

Eksmisja wykonana przez BDK LEX to gwarancja skutecznie podjętych działań, których dowodem są zadowoleni klienci z terenu całego kraju tj. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, zakłady gospodarki komunalnej oraz osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu.

 

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl