www.bdk-lex.com

Zakres Naszych Usług

 

 • negocjacje z dłużnikiem w celu nakłonienia do dobrowolnego wydania lokalu,
 • złożenie wniosku o wszczęcie eksmisji,
 • kompleksowy nadzór nad przeprowadzeniem eksmisji przez komornika,
 • pełna obsługa logistyczna:
  • transport ruchomości oraz eksmitowanego(nych) z lokalu,
  • pomieszczenie tymczasowe lub lokal socjalny dla eksmitowanego(nych),
  • pomieszczenie na ruchomości dłużnika,
 • wydanie oswiadczenia dla mediów, w razie zaistnienia takiej potrzeby,
 • wydanie lokalu wierzycielowi.

 

 

 

KONTAKT ODSZKODOWANIA

  +48 721 218 370

    bdklex@wp.pl

KONTAKT EKSMISJE

  +48 721 218 370

    bdklex@gmail.com

 Powered by: www.cdx.pl